Bestuur

De belangen van Het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’ zijn in mei 1996 ondergebracht in een stichting: Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst (S.B.N.Z.)
De statuten zijn het laatst gewijzigd in oktober 2017.

Bestuursleden

Luthine PostumaVoorzitter en artistiek leider06-42251444
Els BoschSecretaris06-10275887
Henry van HalmPenningmeester06-10876563
Bareld OttensAlgemeen bestuurslid06-25056178
Sjoerd PostumaZakelijk leider06-53253504

Postadres

S.B.N.Z., Henk Steenbeekhof 25, 8264 BZ Kampen

Doelstellingen

 1. Het beoefenen van de zangkunst, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.
 2. De stichting wil klassieke werken en kerkmuziek ten gehore brengen op een bijzondere en toegankelijke wijze en op een semiprofessioneel niveau. Hiermee wil zij de toehoorders verdieping brengen van de beleving van persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke gebeurtenissen.
 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van concerten, de medewerking aan kerkdiensten, workshops en dergelijke.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 1. Het instandhouden van het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’.
 2. Het instandhouden van de koorschool voor volwassenen, jeugd en kinderen.
 3. Het aanbieden van faciliteiten aan leden van Kavóca en/of anderen teneinde de koorzang op hoog niveau te brengen en te houden.
 4. De belangstelling van jongeren en volwassenen te stimuleren voor klassieke muziek en pop-musical in het algemeen.
 5. Organiseren en geven van concerten, meewerken aan kerkvieringen, jubilea, workshops en dergelijke.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK nummer 41025403, RSIN 804948653 en heeft geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.
Vanuit de S.B.N.Z. worden er geen reis- en andere onkosten vergoed.
De Stichting heeft geen personeel in dienst. Een cao is niet van toepassing.

 • Kavóca is lid van de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB)
 • Luthine Postuma is lid van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ)
  De NVZ onderschrijft de Fair Practice Code van Kunsten ’92 waarin geijverd wordt voor een redelijke vergoeding van geleverde diensten in de kunstsector.