Dirigent

September 2020
December 1986

Luthine Postuma is in 1992 afgestudeerd als klassiek zangeres en bijvak koordirectie aan het Conservatorium in Zwolle. Na haar studie ontving zij zanglessen van Aafje Heynis, masterclasses zang van Cora Canne-Meyer, vervolgens van de Amerikaanse zangeres Isabella Ganz en anderen.
Zingen en dirigeren is haar passie en lifeline. Zangers kunnen genieten van een gedegen vocale scholing door de lange (sinds 1988) en vruchtbare zangpedagogische carrière van Luthine Postuma binnen haar particuliere zanglespraktijk en koorschool ‘Studio 25’, volgens geïntegreerde stemvorming bij lesrepertoire of zelf gekozen werken, bij voorkeur gericht op de uitvoeringspraktijk. Naast haar optredens in adhoc ensembles heeft zij de muzikale leiding over het Kamper Vocaal Ensemble ‘Kavóca’. Sinds 2012 coacht zij jong talent en verleent zij stageplaatsen aan Conservatoriumstudenten. Regelmatig wordt zij geraadpleegd voor repertoire opbouw- en studie coaching.

Luthine Postuma is lid van de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen (NVZ), deelnemer NVZ Intervisiegroep en sinds 2021 NVZ algemeen bestuurslid.

25 april 2014 ontving Luthine een koninklijke onderscheiding voor cultuur