ANBI

ANBI-transparantie Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst

De belastingdienst heeft per 1 januari 2017 aan de Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs en sponsoren van een culturele ANBI?
Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst
RSIN/Fiscaal(identificatie)nummer:     804948653

KvK:                                                                41025403
Websiteadres:                                             www.kavoca.com
E-mail:                                                           luthine@kavoca.com
Adres:                                                            Henk Steenbeekhof 25
Postcode:                                                     8264 BZ
Plaats:                                                            Kampen

Telefoonnummer:                                      06-42251444

Om te voldoen aan de verplichtingen om een ANBI status te verkrijgen heeft de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst een compleet beleidsplan opgesteld. De doelstellingen zoals weergegeven bij het tabblad bestuur en de activiteiten voor 2023 (zie hieronder) geven een goed beeld van onze drive.
NB: Het beleidsplan is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.
Om te voldoen aan de ANBI voorwaarden, hieronder een opsomming van activiteiten van Kavóca en educatie vanuit ‘Studio 25’ in 2023:

 • Vocal coachen van individuele (jonge) zangers door Luthine Postuma t.g.v. eigen vocale ontwikkeling, toelating conservatorium of een andere muziekvakopleiding
 • Individuele zanglessen aan Kavóca zangers door Luthine Postuma
 • Individuele zanglessen en groepslessen aan Kavóca Young, Girlzz en Kids door Sanne de Velde Harsenhorst en Luthine Postuma
 • Coachen van Kavóca solisten naar vervolgstudies in Nederland en buitenland door Luthine Postuma
 • Luthine Postuma is bestuurslid professionalisering binnen de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen en lid van de NATS (zie: www.nats.org)
 • Coöperatie met Quintus Muziekeducatie Kampen via Cultuurcontact en Korennetwerk
 • Coöperatie met Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl)
 • Taizévieringen in NGK in Kampen (05-02-2023 en 01-10-2023)
 • Kerkdienst Pelgrimkerk in Haarlem i.s.m. Jan Broekhuis vleugel (19-02-2023)
 • Passion diensten Lessons and Chorales in Zwolle (19-03-2023) en Kampen i.s.m. Jurjan Lipke, piano (02-04-2023)
 • Muziek van de stilte in Ikonenmuseum in Kampen (25-03-2023)
 • Paasochtenddienst NGK in Kampen (09-04-2023)
 • Koffieconcert Kavóca-10 i.s.m. Herman Kamp, piano. Huize IJsselvliedt Wezep t.b.v. NGK Seniorenweek/HetVakantiebureau (21-05-2023)
 • Lichte muziek, pop-musical programma met en voor Kavóca Young, -Girlzz & -Kids en Kavóca in ‘De Opmaat’ door Sanne de Velde Harsenhorst i.s.m. Luthine Postuma (18-06-2023)
 • Pensioneringsfeest Philip van Bruggen bij bouwbedrijf Mateboer B.V. i.s.m. Herman Kamp piano (20-06-2023)
 • Open Monumentendag concert in de Buitenkerk, i.s.m. Jurjan Lipke piano (09-09-2023)
 • Koorstudie-avond Kavóca t.b.v. zangtechniek en tutti klassiek repertoirestudie door Luthine Postuma (14-10-2023)
 • Kerkdienst Emmaüskerk in Barneveld i.s.m. Jan Broekhuis vleugel (15-10-2023)
 • Try-out 28e Adventsconcert ‘Advent for Peace’ in Ichthuskerk in Elburg i.s.m. Jurjan Lipke orgel/piano (25-11-2023)
 • Eeuwigheidszondag, medewerking aan herdenkingsdienst van overleden NGK leden in Kampen (26-11-2023)
 • 28e Adventsconcert ‘Advent for Peace’, in de Buitenkerk Kavóca kamerkoor, Kavóca Young en orkest i.s.m. Arjan Vahl, Luimes AV Emmeloord (2-12-2023, jaarlijks event op zaterdag vóór de eerste Advent)
 • Lessons and Carols Kavóca i.s.m. Jan Broekhuis, vleugel/piano in PKN Lunteren (10-12-2023) en Sionskerk Zwolle (17-12-2023)
 • Kerst in Oud Kampen, diverse optreden Kavóca Young Oudestraat nabij de Buitenkerk o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst i.s.m. Luthine Postuma (09-12-2023 en 10-12-2023)
 • Kerstliederen in de Amandelboom tijdens het Kerstdiner voor bewoners en familie, door Kavóca Kids, Girlzz en Young o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst i.s.m. Luthine Postuma (22-12-2023)
 • Kerstviering Ouderen NGK i.s.m. Arjan van Dijk, orgel en Wim Kanis, vleugel (23-12-2023)
 • Kerstnachtdienst Kavóca i.s.m. Jurjan Lipke, piano en Hans Noordhof, orgel, Westerkerk Kampen (24-12-2023)

Goedgekeurde financiële stukken van de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst
Klik om de Pdf te downloaden.