ANBI

ANBI-transparantie Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst

De belastingdienst heeft per 1 januari 2017 aan de Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs en sponsoren van een culturele ANBI?
Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst
RSIN/Fiscaal(identificatie)nummer:     804948653

KvK:                                                                41025403
Websiteadres:                                             www.kavoca.com
E-mail:                                                           luthine@kavoca.com
Adres:                                                            Henk Steenbeekhof 25
Postcode:                                                     8264 BZ
Plaats:                                                            Kampen

Telefoonnummer:                                      06-42251444

Om te voldoen aan de verplichtingen om een ANBI status te verkrijgen heeft de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst een compleet beleidsplan opgesteld. De doelstellingen zoals weergegeven bij het tabblad bestuur en de activiteiten voor 2021 (zie hieronder) geven een goed beeld van onze drive.
NB: Het beleidsplan is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.
Om te voldoen aan de ANBI voorwaarden, hieronder een opsomming van activiteiten van Kavóca en educatie vanuit ‘Studio 25’ in 2021 (in Covid-tijd):

 • Vocal coachen van individuele (jonge) zangers door Luthine Postuma t.g.v. eigen vocale ontwikkeling, toelating conservatorium of een andere muziekvakopleiding
 • Individuele zanglessen aan Kavóca zangers door Luthine Postuma
 • Individuele zanglessen en groepslessen aan Kavóca Young, -Girlzz en -Kids door Sanne de Velde Harsenhorst en Luthine Postuma
 • Coachen van Kavóca solisten naar vervolgstudies in Nederland en buitenland door Luthine
 • Coachen Stagiair klassiek zang vanuit Artez Conservatorium Zwolle door Luthine Postuma
 • Luthine is algemeen bestuurslid binnen de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen en lid van de NATS
 • Individuele zanglessen aan de Scola van Abdij Koningsoord in Oosterbeek (sinds 2008)
 • Passiondiensten Johannes Passion – J.S. Bach in Zwolle en Kampen 2021 in kleine bezetting wegens Covidmaatregelen. In 2022 weer live en tutti.
 • Kerkelijke vieringen in Barneveld, Kampen, Zwolle, Nunspeet en Lunteren deels via online livestream met individuele ‘zangers van dienst’, Kavóca5 of 8 als ook weer tutti live.
 • Taizévieringen in NGK in Kampen Kavóca5 via online livestream zonder kerkgangers én live 7 febr en 3 okt 2021 en 6 febr 2022
 • Paasochtenddienst NGK in Kampen met Kavóca5 via online livestream en 2022 weer live tutti kamerkoor en volle kerk toehoorders 17-4-2022
 • Open Monumentendag concert in de Buitenkerk, Kavóca in schaakbordopstelling i.s.m. Jurjan Lipke (piano) van 16.00-17.00 Live (11-9-2021)
 • Kavóca Young4 zongen 11-9-2021 afscheidslied voor Burgemeester Bort Koelewijn o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst. Coöperatie Kavóca-Ventura-Quintus-Gemeente Kampen
 • Koorstudiedag Kavóca t.b.v. zangtechniek en tutti klassiek repertoirestudie door Luthine
 • Lichte muziek, pop-musical programma met en voor Kavóca Young, -Girlzz & -Kids in ‘de Opmaat’ door Sanne de Velde Harsenhorst in samenwerking met Luthine Postuma 25-6-22
 • Coöperatie met Quintus Muziekeducatie Kampen via Cultuurcontact en Korennetwerk, deels online wegens Covid maatregelen
 • Koffieconcert Huize IJsselvliedt Wezep tbv NGK Seniorenweek/HetVakantiebureau zondagavond 22-8-2021 en 8-5-2022 (algemeen belang)
 • Opening Emmauskerk Barneveld 31-10-2021 Zangdienst rond Luther en Bach door Kavóca tutti i.s.m. Jan Broekhuis (piano) en in volle kerk toehoorders
 • Medewerking aan Uitvaartdiensten Kavóca8 i.s.m. Jurjan Lipke en Herman Kamp (orgel/piano) op 6 febr, 18 juni en 2 sept 2021
 • Herdenking overledenen verzorgingshuizen Het Baken Elburg e.o. Kavóca4 i.s.m. Wilbert Magré (vleugel), online vanuit de Grote Kerk, Elburg (2-6-2021 en 23-2-2022)
 • Eeuwigheidszondag, Kavóca4 medewerking aan herdenkingsdienst van overleden NGK leden in Kampen via online livestream (21-11-2021)
 • 26e Adventsconcert ‘Advent Jubilee’, 25jarig jubileum nog net live in de Buitenkerk Kavóca kamerkoor, Kavóca Young en orkest i.s.m. Arjan Vahl, Luimes AV Emmeloord (jaarlijks event op zaterdag vóór de eerste Advent)
 • Online Advent vieringen Kavóca5, 6 en 7 (kwintet etc.) via livestream in Kampen, Nunspeet en Lunteren op 5, 12, 19, 22, 24 en 25 dec 2021
 • Kavóca kamerkoor en Young Online Lessons and Carols in PKN Lunteren (12-12-2020)
 • Online Advent viering Kavóca8 i.s.m. Jan Broekhuis via livestream vanuit de Driestwegkerk, Nunspeet (5-12-2021)
 • Kerst in Oud Kampen, diverse optredens Kavóca Young4 & Kavóca Girlzz op het Koeplein Kampen o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst vervallen wegens Covid maatregelen
 • Online Kerstzangdienst Kavóca5 i.s.m. Herman Kamp (orgel) via livestream vanuit de St. Annakapel, Kampen (opname 22-12-2021)
 • Online Kerstnachtdienst Kavóca8 i.s.m. Jurjan Lipke (orgel) via livestream vanuit de Westerkerk, Kampen (24-12-2021)
 • Online Kerstviering Kavóca7 i.s.m. Herman Kamp (orgel) en Jos Mulder (piano) via livestream vanuit de NGK, Kampen (25-12-2021)

Goedgekeurde financiële stukken van de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst
Klik om de Pdf te downloaden.