ANBI

ANBI-transparantie Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst

De belastingdienst heeft per 1 januari 2017 aan de Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst aangemerkt als
algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs en sponsoren van een culturele ANBI?
Sinds 1 januari 2012 geldt voor donateurs en sponsoren van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst
RSIN/Fiscaal(identificatie)nummer:     804948653

KvK:                                                                41025403
Websiteadres:                                             www.kavoca.com
E-mail:                                                           luthine@kavoca.com
Adres:                                                            Henk Steenbeekhof 25
Postcode:                                                     8264 BZ
Plaats:                                                            Kampen

Telefoonnummer:                                      06-42251444

Om te voldoen aan de verplichtingen om een ANBI status te verkrijgen heeft de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst een compleet beleidsplan opgesteld. De doelstellingen zoals weergegeven bij het tabblad bestuur en de activiteiten voor 2022 (zie hieronder) geven een goed beeld van onze drive.
NB: Het beleidsplan is desgewenst op te vragen bij het secretariaat.
Om te voldoen aan de ANBI voorwaarden, hieronder een opsomming van activiteiten van Kavóca en educatie vanuit ‘Studio 25’ in 2022:

 • Vocal coachen van individuele (jonge) zangers door Luthine Postuma t.g.v. eigen vocale ontwikkeling, toelating conservatorium of een andere muziekvakopleiding
 • Individuele zanglessen aan Kavóca zangers door Luthine Postuma
 • Individuele zanglessen en groepslessen aan Kavóca Young en -Kids door Sanne de Velde Harsenhorst en Luthine Postuma
 • Coachen van Kavóca solisten naar vervolgstudies in Nederland en buitenland door Luthine Postuma
 • Coachen Stagiair klassiek zang vanuit ArtEZ Conservatorium Zwolle door Luthine Postuma
 • Luthine Postuma is algemeen bestuurslid binnen de Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen en lid van de NATS
 • Coöperatie met Quintus Muziekeducatie Kampen via Cultuurcontact en Korennetwerk
 • Taizévieringen in NGK in Kampen (06-02-2022 en 02-10-2022)
 • Herdenking overledenen verzorgingshuizen Het Baken Elburg e.o. Kavóca5 i.s.m. Wilbert Magré (vleugel/orgel), online vanuit de Grote Kerk, Elburg (23-02-2022)
 • Benefietconcert t.b.v. Oekraïne in het kader van ‘wat kan Kunst betekenen in tijden van oorlog’, in Atrium Ikonenmuseum Kampen i.s.m. Jurjan Lipke, piano (12-03-2022)
 • Passion diensten Lessons and Chorales in Zwolle (03-04-2022) en Kampen (10-04-2022)
 • Paasochtenddienst NGK in Kampen (17-04-2022)
 • Koffieconcert Kavóca-8 i.s.m. Herman Kamp, piano. Huize IJsselvliedt Wezep t.b.v. NGK Seniorenweek/HetVakantiebureau (08-05-2022)
 • KCZB Korenfestival-regio Oost. 2 concerten van 20 minuten in Lutherse Kerk en Buitenkerk, i.s.m. Tjako van Schie, piano (14-05-2022)
 • Lichte muziek, pop-musical programma (walking dinner) met en voor Kavóca Young, -Girlzz & -Kids in ‘De Opmaat’ door Sanne de Velde Harsenhorst i.s.m. Luthine Postuma (25-06-2022)
 • Open Monumentendag concert in de Buitenkerk, i.s.m. Jurjan Lipke, piano (10-09-2022)
 • Koorstudie-avond Kavóca t.b.v. zangtechniek en tutti klassiek repertoirestudie door Luthine Postuma (14-10-2022)
 • Concert i.o.v. Stichting Orgel Comité Heerenveen in de R.K. Heilige Geest kerk, Kavóca i.s.m. Jurjan Lipke, orgel/piano (15-10-2022)
 • Kavóca-Kids Sinterklaasliedjes buitenoptreden, Oudestraat voor Intertoys (12-11-2022)
 • Zangdienst Emmaüskerk in Barneveld i.s.m. Jan Broekhuis vleugel (13-11-2022)
 • Eeuwigheidszondag, medewerking aan herdenkingsdienst van overleden NGK leden in Kampen (20-11-2022)
 • 27e Adventsconcert ‘Advent for Peace’, in de Buitenkerk Kavóca kamerkoor, Kavóca Young en orkest i.s.m. Arjan Vahl, Luimes AV Emmeloord (26-11-2022, jaarlijks event op zaterdag vóór de eerste Advent)
 • Lessons and Carols Kavóca i.s.m. Jan Broekhuis, vleugel/piano in PKN Lunteren (11-12-2022) en Sionskerk Zwolle (18-12-2022)
 • Kerst in Oud Kampen, diverse optreden Kavóca Young Oudestraat nabij de Buitenkerk o.l.v. Sanne de Velde Harsenhorst i.s.m. Luthine Postuma (10-12-2022 en 11-12-2022)
 • Kerstnachtdienst Kavóca i.s.m. Jurjan Lipke, piano en Hans Noordhof, orgel, Westerkerk Kampen (24-12-2022)

Goedgekeurde financiële stukken van de Stichting Bevordering Nederlandse Zangkunst
Klik om de Pdf te downloaden.