Sponsoren

Onderstaande bedrijven dragen Kavóca een warm hart toe door middel van hun sponsoring. Wij zijn hen daar dan ook zeer erkentelijk voor!

  • Vanwege de culturele ANBIstatus van Kavóca’s Stichting tot Bevordering van de Nederlandse Zangkunst – RSIN/fiscaal identificatienummer 804948653 – is de jaarlijkse sponsoring van een onderneming x 1,5 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting

Kavóca draagt door de optredens in het hele land bij aan ambassadeurschap voor de stad Kampen.
Misschien een goede reden voor u om Kavóca te sponsoren.
Ons hoogtepunt is het jaarlijkse Advenstconcert met orkest.
Het organiseren van een dergelijk concert brengt hoge kosten met zich mee.
Wij kunnen alleen op hoog niveau blijven musiceren wanneer wij over voldoende middelen beschikken. Er zijn dan ook diverse mogelijkheden om ons te ondersteunen.
Afhankelijk van het gesponsorde bedrag kunnen wij elkaar van dienst zijn en plaatsen we
een link van uw bedrijf op onze website met een doorverwijzing naar uw eigen website.
Onze sponsor- en donateurscommissie informeert u graag over de verschillende sponsormogelijkheden

Els Bosch 06-10275887 e-mail henk.bosch@hetnet.nl
Gea Stam 06-26878410 e-mail gea.stam@ziggo.nl

Hoofdsponsoren

Sponsoren

Overige sponsoren