Corona

Sinds 17 december
zingt Kavóca’s quarantaine kwintet
(semi)professionals inclusief zangers uit één gezin.

Zo lang het verantwoord kan en mag, worden 1-op-1 zanglessen gegeven
in grote ruimtes met voldoende ventilatie en luchtzuivering.

Sinds 22 april ‘gloort er iets licht aan de horizon’
Vanaf 11 mei hopen we in kleine stemgroepen weer te repeteren met geoefende zangers.
Ook dán blijft regel: voldoende tussenruimte en in schaakbordopstelling.
Vanzelfsprekend binnen alle geldende RIVM richtlijnen
en aanvullende protocollen van Koornetwerk Nederland, KCZB en NVZ.

Op aanvraag verzorgt Kavóca’s quarantaine kwintet online vocale medewerking.